Tavoite

  1. Auttaa hädänalaisia ukrainalaisia
  2. Luoda keskinäistä yhteishenkeä ukrainalaisten auttamiseksi. ”TOIMIMME YHDESSÄ UKRAINALAISTEN PARHAAKSI”
  3. Positiivisella yhteishengellä ja näkyvyydellä kannustaa mahdollisimman paljon yksityisiä, yhdistyksiä ja yrityksiä mukaan auttamaan.
  4. Toimittaa apu mahdollisimman suoraan avuntarvitsijoille
  5. Toimia läpinäkyvästi – Koko auttamisketju tehdään läpinäkyväksi. Viemme avun itse Ukrainaan ja raportoimme prosessin tukisivustolla, kuinka apu menee tarvitsijoille.
  6. Ensi vaiheen tavoitteena oli viedä vähintään 20 aggregaattia Ukrainaan. Toimitimme ensimmäisellä matkalla kaikkiaan 26 aggregaattia. Nyt aggregaatteja on viety jo yli 70kpl.
  7. Tällä hetkellä avustusten pääpaino on sairaalatarvikkeissa, kuivamuonassa, hygieniatarvikkeissa ja makuutarvikkeissa.