Tavoite

  1. Auttaa hädänalaisia ukrainalaisia
  2. Luoda keskinäistä yhteishenkeä ukrainalaisten auttamiseksi. ”TOIMIMME YHDESSÄ UKRAINALAISTEN PARHAAKSI”
  3. Positiivisella yhteishengellä ja näkyvyydellä kannustaa mahdollisimman paljon yksityisiä, yhdistyksiä ja yrityksiä mukaan auttamaan.
  4. Toimittaa apu mahdollisimman suoraan avuntarvitsijoille
  5. Toimia läpinäkyvästi – Koko auttamisketju tehdään läpinäkyväksi. Viemme avun itse Ukrainaan ja raportoimme prosessin tukisivustolla, kuinka apu menee tarvitsijoille.
  6. Ensi vaiheen tavoitteena oli viedä vähintään 20 aggregaattia Ukrainaan. Toimitimme ensimmäisellä matkalla kaikkiaan 26 aggregaattia. Olisi mahtavaa, jos maaliskuussa 2023 voisimme viedä vähintään 100 aggregaattia. Määrälle ei ole ylärajaa ja mikäli keräys tuottaa enemmän niin ukrainalaiset ottavat sen iloiten vastaan. Autoon mahtuu 200 aggregaattia. 
  7. Toimittaa samalla myös muuta apua.